header-logo.png Akademi

Kurs Hakkında

Stem Öğretmenliği Eğitimi Ve Sertifika Programı Kursu Nedir ?

Ölçek ve kapsam bakımından baş döndüren bir teknolojik devrimlerin eşiğinde; bir ürünün kullanım süresinin yıl değil ay mesafesine indiği, öğrenilen bir bilginin daha kullanmadan eskiyebildiği, öğrencilerin %60’ının gelecekte, henüz var olmayan işleri yapıyor olacağı bir çağdayız.

Bilim ve teknolojideki değişimler ve gelişimler, eğitimde yeni arayışlara yol açmıştır. Bilgiye erişmenin çok basit olduğu günümüzde bilgiyi ezberlemek yerine bilgiyi yalnızca yorumlamak ve muhakeme etmek ötesinde çağın ihtiyaçları doğrultusunda bilgiyi çıktıya ve ürüne dönüştürebilen bir anlayış ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda; eğitimin amacı yeni trendlere ve modern teknolojiye hâkim, dizayn odaklı düşünen, sorun çözme becerilerini zenginleştiren, özgün, yaratıcı ve fark oluşturan menfaatimlara sahip öğrenciler yetiştirmektir. 

Ülkemizin eğitim gündemine hızlı bir giriş yapan STEM, Science, Technology, Engineering ve Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Ülkemizde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik anlamında FeTeMM ya da FeTMM şeklinde de çevrilebilmektedir. STEM eğitimine Art (Sanat) konusu eklenerek STEAM (burada A harfi Art sözcüğünün ilk harfidir). Türkçe’de Stem-A ya da STEM+A biçiminde kullanımı sık görülür. Literatürde STEM eğitimine Reading (Okuma ve Yazma) konusu da eklenerek STREAM (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts and Math) kısaltmasında gündemdedir.

İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl (1 Ocak 2001- 31 Aralık 2100), eğitimde STEM’in önemini daha da arttırmaktadır. STEM, günümüzde çok tanınmış yeni bir deyim olan 21. yüzyıl beceri ve yeterliliklerinin de bir alt kümesidir aslında. Küresel pazarda rekabet edebilmek ve daha nitelikli bir iş yaşamına giriş yapabilmek için farklı disiplinleri beraber kullanmayı bilen, bunları analiz edebilen ve sentezleyen bireylere ihtiyaç olacaktır.

Bilginin çok hızlı bir dönüşüm ve değişim geçirdiği bu dönemde bilginin kölesi değil efendisi olma yolunda STEM yaklaşımı, öğrencilere geleceklerini biçimlendirmede büyük katkı sağlayacaktır.

STEM eğitimine her daldan okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğretmenleri, öğretmen adayları, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve STEM eğitimine ilgi duyan herkes katılabilir. Khamle için herhangi bir önkoşul yoktur.

“STEM Eğitici Eğitimi”nin amacı, temel bilimlerin ortaya koyduğu teorik (kuramsal) bilgileri alıp teknoloji, mühendislik ve matematik ile harmanlayarak, var olan ve var olacak sorunler üzerinde ilk önce bilimsel, sistemli ve yaratıcı olarak düşünmeyi sağlayan, düşündüğünü tasarlayarak projeye dönüştürebilen, proje iş planı ve süreçlerini yönetebilen, projesini hayata geçirerek katma dşayet sağlayacak ürünler ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmek için yol göstermektir.

STEM Eğitici Eğitimimizde amacımız yalnızca deney niteliğindeki birkaç uygulamayı yapmak değil felsefesini ve argümanlarını en uygun şekilde kavratmak ve bunları hayata/derslere yansıtabilme becerisini ve yeterliliğini sağlatmaktır. Bir bakıma balık Yemenin ötesinde balık tutma öğretisini benimsetmektir.

Başarılı olan kursiyerlere "STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

 


Neler Öğreneceksiniz

 • STEM Eğitimi ve Felsefesi

 • Bilgi

 • Bilim ve Teknoloji Kavramları

 • STEM Eğitimi Nedir? Tarihsel Gelişimi

 • Tanımı ve Önemi

 • STEM’in Eğitime Katkıları

 • Türkiye’de ve Dünyada STEM Uygulamaları

 • STEM Eğitiminin Teorik ve Kavramsal Temelleri

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri

 • Geleceğin Teknolojileri ve Eğitime Yansımaları

 • 5E ve 7E modelleri

 • 21.Yüzyıl Yeterlilikleri (Bilgi ve Medya Okuryazarlığı-Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme-Girişimcilik-Üretkenlik-Liderlik- vb) ve Eğitime Yansımaları

 • Dijital Öğrenme Teknikleri ve Sistemleri

 • Etkili Sunum Teknikleri

 • STEM Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme (Plan-Senaryo-Etkinlik) (Tasarım Süreçleri)(Çıktı Yönetimi)

 • STEM Eğitiminde Sorgulama Tabanlı Öğrenme

 • STEM Eğitiminde Kullanılacak Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • İnteraktif Öğrenme Metodolojisi

 • Maker

 • Modelleme

 • Kodlama (Algoritma temelli–Algoritmik düşünme)

 • Robotik

 • Simülasyon

 • Üç Boyutlu Tasarım ve 3D yazıcılar

 • STEM’in Derslere Entegre Edilmesi

 • Örnek STEM Temelli Ders Planı İncelemesi

 • STEM Ders Planı Hazırlama (ve uygulama)

 • STEM Stratejileri (Sınıf içinde ve dışında)

 • Günlük Hayattan Malzemeler ile STEM Eğitimi Uygulamaları

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi

Üniteler ve Konu Başlıkları


Öğrenci Görüşleri

 • 5 Yıldız
 • %84
 • 4 Yıldız
 • %9
 • 3 Yıldız
 • %3
 • 2 Yıldız
 • %1
 • 1 Yıldız
 • %2

5

Kurs Puanı

  Kurs Özellikleri

 • Seviye Herkes Katılabilir