header-logo.png Akademi

Kurs Hakkında

Robotik Kodlama Eğitimi Ve Sertifika Programı Kursu Nedir ?

Kodlama; bir sorunu çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin bir arada kullanılma sürecidir. Problemi çözebilmenin ilk aşaması ilk önce verilen sorunun net olarak anlaşılması ve analiz edilmesidir. Bireylere; sorunlara çok yönlü çözümler sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünmek, sorun çözmeye odaklı olmak, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi özellikler kazandırır. Ayrıca çocukların bilgisayar başında harcadıkları zaman göz önüne alındığında, bu zamanı onlara yarar sağlayacak ve geliştirecek konuya yönlendirmek daha faydalı olacaktır.

Bu eğitim, eğitmenlere ve ilgili ebeveynlere; günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulan kodlama ve robotik alanındaki bilgi ve yetenekleri okul öncesi çağ grubuna ait çocuklara, seviyelerine göre kazandırmaları için ihtiyaç duyacakları alt yapıyı kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitim sonunda kursiyerlere algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, sorun çözme ve işbirliği gibi 21. yüzyıl bireylerinin sahip olması beklenen becerileri gerek okul öncesi gerekse okul çağındaki çocuklara kazandırmada büyük katkı sağlayan robotik ve kodlama eğitimi ile ilgili bilgili olacaklardır. Bu eğitimin okul öncesi çocuklara katacağı kazanımlar ile ilgili farkındalık, bilgi ve vizyon kazanacaklardır. Ayrıca kursiyerlere, kendilerine referans olabilecek başarı sertifikası ile konu alanında hedef kitleye eğitim verebileceklerdir.

Her daldan öğretmenler, öğretmen adayları, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar; robotik ve kodlama eğitimine ilgi duyan herkes bu eğitime katılabilir.

Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.


Neler Öğreneceksiniz

 • Bilgisayarlar Nedir ve Nasıl Çalışır?

 • İşletim Sistemleri ne işe yarar

 • Bilgisayar programlamaya başlamadan önce bilinmesi gerekenler

 • Google Blockly

 • Blockly Code Editor

 • Blockly Çalışmalarını Paylaşmak

 • Scratch - MIT (Scratch versiyon 2 kullanılmıştır)

 • Scratch ile Çalışmak

 • Scratch Proje ve Dosya yapısı

 • Scratch Sahne Yapısı

 • Karakterlerle Çalışmak

 • Bloklarla Çalışmak

 • Seslerle Çalışmak

 • Basit uygulama yapalım

 • Uygulama paylaşma

 • Akış şemaları (Algoritma mantığı)

 • Döngüler (Tekrarlanan işlemler) o for Döngüsü o while Döngüsü o for-each Döngüsü o Scratch Döngü uygulamaları (Scratch versiyon 2 kullanılmıştır) o Code Studio Döngü uygulamaları

 • Koşul Yapıları o Blockly Koşul yapıları o Scratch Koşul yapıları (Scratch versiyon 2 kullanılmıştır) o Code Studio Koşul yapıları · Fonksiyonlar (Tekrar kullanılabilir programlar) · Resimleri Kullanmak o Genel resim kuralları o Blockly Resim uygulamaları o Scratch Resim uygulamaları (Scratch versiyon 2 kullanılmıştır) o Pikseller ve Code.org o Matematik grafikleri çizmek

 • Değişkenler

 • Liste ve Dizilerin Kullanımı (Çoklu değişken) o Blockly Liste kullanımıa o Scratch Liste kullanımı

 • Nesneye Yönelik Programlama (OOP) o Sınıflar (class) o Özellikler o Metotlar o Miras-Kalıtım o Polymorphizm (Çok biçimlilik) o Encapsulation (Kapsülleme) o Scratch ve Nesne kullanımı (Scratch versiyon 2 kullanılmıştır) o Code Studio ve Nesne kullanımı

 • Code Studio 4 yaş ve üstü

 • Code Studio 6 yaş ve üstü

 • Code Studio 8 yaş ve üstü

 • Code Studio 10 yaş ve üstü

 • Uygulamalar

 • Scratch Uygulamaları

 • Blockly Uygulamaları

 • Code Studio Uygulamaları

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi

Üniteler ve Konu Başlıkları


Öğrenci Görüşleri

 • 5 Yıldız
 • %84
 • 4 Yıldız
 • %9
 • 3 Yıldız
 • %3
 • 2 Yıldız
 • %1
 • 1 Yıldız
 • %2

5

Kurs Puanı

  Kurs Özellikleri

 • Seviye Herkes Katılabilir