header-logo.png Akademi

Kurs Hakkında

ÖZEL EĞİTİM EĞİTMENLİĞİ Kursu Nedir ?

Genel Bilgi;

Eğitim Saati 270 

Sertifika Onayı Milli Eğitim Bakanlığı

 

Özel eğitim alanında, Zihinsel Engelliler için Gelişim, Eğitim ve Bakımında profesyonel mesleki eğitim almış M.E.B. onaylı sertifikalı Eğitmenlere ihtiyaç vardır. Bu alandaki ihtiyaçları karşılayabilecek yeterli bireyleri topluma kazandırmak Anka Eğitim Kurumlarının temel prensiplerinden biri haline gelmiştir.

Eğitim Programının Amacı

 • Özel eğitim gerektiren çocukları tanıma ve Özürlerine göre ayırt edebilme becerisini kazandırmak,

 • Engelli çocukların \"özürlerine gere Özelliklerini kavratmak,

 • Özürlerine uygun hazırlanmış programların uygulanmasında uzman veya öğretmene yardımcı olabilecek düzeyde bilgilendirmek,

 • Daha bilinçli birer anne-baba olabilmeleri için gençleri özel eğitim alanında bilgilendirmek,

 • Çevrelerini ve engelli çocuğu olan aileleri, Özel eğitim konusunda bilinçli bir şekilde yönlendirebilecek, onlara doğru refere edebilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabilmelerini sağlamak,

 • Ülkemizdeki Özel eğitim kurumlarını tanıtmak,

 • İlgi duydukları Özel eğitim alalında yardımcı eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Eğitim Programına Kimler Katılabilir

 • En Az Lise Mezunları

 • Fizyoterapist ve Rehabilitasyon uzmanları

 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri

 • Rehber Öğretmenler

 • Odyologlar

 • Psikologlar

 • Hemşireler

 • Sınıf Öğretmenleri

 • Müzik,Resim,Beden Eğitimi,Seramik ve El Sanatları Öğretmenleri

 • Zihinsel Engelliler Dernek Yöneticileri ve görevlileri

 • Zihinsel Engelli çocukları olan anne-babalar ve yakınları

 • Dadılar

 • Anka Eğitim Kurumlarından Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve Bakımı Sertifikası olanlar

Eğitimi Tamamlayanların İstihdam Alanları

 • Özel Eğitim Kurumlarında,

 • Tüm Zihinsel Engelli Çocukların Gelişim, Eğitimi ve Bakım alanlarında,

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Sevgi Evlerinde,

 • Anaokulu, Kreşlerde,

 • İlköğretim sınıflarında, özel gereksinimli engelli çocuğun bakımı, eğitimi ve gelişimi alanında

 • Evde özel gereksinimi olan çocukların Bakım ve Eğitimi alanında, iş olanağı bulurlar.


Neler Öğreneceksiniz

 • Bedensel ve Süreğen Hastalığı Olanlar

 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

 • Görme Yetersizliği

 • İşitme Yetersizliği

 • Kaynaştırma Eğitimi

 • Öğrenme Güçlüğü Olanlar

 • Özel Eğitime Gereksimi Olanlar

 • Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar

 • Üstün Zekalı Olanlar ve Özel Yetenekli Olanlar

 • Zihinsel Yetersizlik

 • Özel Eğitimde Öz Bakım

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi

 • Diploma Fotokopisi

Öğrenci Görüşleri

 • Stars 5
 • %84
 • Stars 4
 • %9
 • Stars 3
 • %3
 • Stars 2
 • %1
 • Stars 1
 • %2

5

Kurs Puanı