header-logo.png Akademi

Kurs Hakkında

İnsan Kaynakları Eğitimi Ve Sertifikası Kursu Nedir ?

 

 

Bizi arayarak detaylı bilgi alabilir ve kayıt işlemlerinizi beraber tamamlayabiliriz.
İletişim: (0312) 433 83 20

 

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir. Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır. Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur. İşte bu noktada, hazırladığımız bu eğitim ile hedeflenen; Kurumların ihtiyacı olan nitelikli insan kaynakları uzmanlarının yetiştirilmesidir.

İş Olanakları
İnsan Kaynakları Yönetimi Programını başarı ile tamamlayan katılımcılar “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” unvanıyla bütün kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler. Öğrencilerimiz İnsan Kaynakları eğitimini  tamamladıkları takdirde “İnsan Kaynakları Uzmanı” ya da “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olabilirler. Mezunlarımız iş hayatı, işletmecilik, insan kaynakları işlevleri, iş hayatı mevzuatı, e-iş süreçleri gibi birçok konuda önemli bir birikime sahip olacakları için; programı bitirdikten sonra kendiişlerini kurup iş hayatına da atılabilirler.​ 

Eğitimimiz 2 ay sürmekte olup Video ve CANLI Eğitim şeklinde yapılmaktadır. Eğitimden sonra MEB ya da Üniversite Sertifika sınavına katılarak İnsan Kaynakları Belgenizi alabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi sayesinde bu alanda uzman ve aranan kişi olabilirsiniz. Personel seçiminde en önemli rolü oynayan İK departmanları, kurumsal firmalar için olmazsa olmazdır. Bu durum da, bu alana olan ilgi ve ihtiyaç kaynaklı talebin daima canlı kalacak olması demektir.

Herhangi bir kurum için insan kaynakları yönetimi işin önemli bir parçasıdır. İnsan kaynakları yönetimi daha esnek bir anlayış geliştirmek ve iş ilişkisinin boyutlarını keşfetmek anlamında katkısı açıktır. İnsan kaynakları bölümü herhangi bir organizasyonun çok önemli bir parçasıdır.

İnsan kaynakları çalışanları insan kaynakları hizmetlerini, yönetme, işgücü planlaması, performans yönetim sistemleri, işçi işveren ilişkileri, işe alma ve seçme, ücret, iş sözleşmelerinin iptali konularında bilgi sahibidirler. İnsan kaynakları yönetimi ve çalışanları sadece kendi işyerlerindeki uygulamaları denetlemekle yetinmemeli, rekabet ortamında bulunduğu diğer firmaların ya da rekabet ortamında bulunmasa bile örnek alabileceği büyük firmaların insan kaynakları yönetiminde ki uygulamalarını takip etmek ve bunları tanımlayabilmek zorundadır.

 

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını iki temel boyutta ele almak üzere hazırlanmıştır:

 

1.     Örgüt, İnsan kaynakları yönetiminde nasıl sistematik ve stratejik olarak düşünülmelidir?

2.     İnsan Kaynakları Yönetimi politikalarını hayata geçirmek ve rekabet avantajı elde etmek üzere gerçekte neler yapılmalıdır?

Online Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitiminin Amacı

Ders kapsamında genel müdürlerin perspektifleri göz önünde bulundurulacak ve insan kaynaklarındaki ana uygulama alanları 

·         Ödüllendirme sistemi,

·         Performans yönetimi,

·         Yüksek performanslı insan kaynakları sistemleri,

·         Eğitim ve geliştirme,

·         İşe alma,

·         İşe devam,

·         Eşit çalışan haklarına ilişkin kanunlar,

·         İş gücü farklılıkları ve sendika-yönetim ilişkileri de stratejik açıdan ele alınacaktır.

İK Yönetimi, yönetim ve çalışanlar arasındaki sorunları çözer. Eşit çalışma fırsatını yaratmak zorundadırlar. Günümüzde çok sık rastlanan işyerindeki sorunlar üzerine yöneticilere tavsiyeler verirler. İş sürecinde gerekli düzenlemeleri yapar. Çalışanlar ile ilgili disiplin prosedürlerini belirler ve uygularlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılanlar işgücü piyasası ve işgücü piyasasını çalışması hakkında bilgiler edinirken dünyadaki teknolojik değişiklikler, istihdam düzenlemeleri ve sosyal gelişmeler hakkında araştırmaları yakından inceleme fırsatı bulurlar. Uzaktan eğitimden elde edilebilecek bir e-sertifika ile insan kaynakları alanında kariyere başlanabilir.

Online eğitim programını başarıyla tamamlayanlar aynı zamanda özel ya da kamu sektöründe yönetim ve eğitim pozisyonlarında yer alabilirler. Hissedarlar, Çalışanlar, kendi firmalarını işletenler ve belki de kamu kurumu çalışanları bulundukları konumlarını daha iyi çözümlemek, daha iyiye taşımak ve kişisel performanslarını artırmak için insan kaynakları yönetimi ile ilgili çok özel uygulamaları bu program ile öğrenebilirler.

 

Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon.

Aktif bir internet bağlantısı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi nedir? Sorusunun cevabının verilebilmesi için ürün ve hizmet üreten firma ya da daha genel bir ifadeyle işletmelerin organizasyon yapısının bilinmesi gereklidir. Bilindiği gibi işletmeler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve de o yapının organizasyonu için çeşitli birimlerden oluşmaktadır. İşte bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanı olup aslında tüm bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde yer alan personelin organizasyonunu sağlayan bir birimdir. Bu bağlamda insan kaynakları ne olduğunu tanımlarsak, kısaca bir örgütte yani işletmede gereken insan kaynağının sağlanması ki buna işe alım süreçleri de dâhildir, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Online Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

İnsan kaynakları yöneticileri ve şefleri,

İnsan kaynakları uzmanları ve yardımcıları,

İşe alım uzmanları,

Performans değerlendirme uzmanları,

İnsan kaynakları yönetiminin belirli alanında uzmanlaşmak isteyenler,

Muhasebeciler,

Yeni mezunlar,

Bu alana ilgi duyan herkes katılabilir.

Neler öğreneceksiniz?

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları yönetimi alt bilim dallarında bilgi sahibi olmak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitimle son yüzyılda personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin nasıl olduğunu ve nasıl bir evrim geçirdiğini öğreneceksiniz.

İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek isteyenler verilen eğitimlerden faydalanabilirler. İnsan kaynakları eğitimi sağlam bir teorik temel gerektirdiği gibi aynı zamanda uygulama gerektirmektedir. Titiz çalışmalar sonucu elde edilen entelektüel birikimlerin meslek yaşamında uygulanabilmesi hem akademik hem pratik bakış açısı gerektirir. İnsan kaynakları yönetimi programını tamamlayanlar bu önemli yönetim işlemini gerçekleştirebilecek donanımları elde ederler. Bu program katılımcıları herhangi bir organizasyonun insan kaynakları politikasını optimize ederek organizasyonun başarısına önemli bir katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazanırlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimiyle bordro ve özlük işleri, iş analizi, performans değerlendirme ve işe alım gibi önemli süreçlerde uzmanlaşacaksınız.

Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki alan ve pozisyonlarda iş bulabilir ve iş başvuru yapabilir.

İnsan Kaynakları Departmanları

Bordrolama ve özlük işleri bölümleri,

İşe alım departmanları,

İK Danışmanlık şirketleri,

Özel istihdam büroları,

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili bölümleri

 

 

 


Neler Öğreneceksiniz

 • İnsan Kaynaklarının Tarihsel Gelişimi

 • İnsan Kaynakları Uzmanlığı Amaçları ve İlkeleri

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon Yapısı

 • Planlama ve Norm Kadro

 • İş Analizi

 • Personel Seçiminde Sınavlar ve Testler

 • Mülakat Teknikleri

 • Adayların Seçimine Karar Verme ve Yerleştirme

 • Kariyer Planlama

 • Kariyer Geliştirme

 • Performans Yönetimi

 • Endüstriyel İlişkiler

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 • İş Hukuku

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • İletişim ve Beden Dili

 • Kişisel Zaman Yönetimi

 • Profesyonel İş Arama ve CV Hazırlama Teknikleri

 • Stres ve Stres Yönetimi

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi

 • Diploma Fotokopisi

Öğrenci Görüşleri

 • 5 Yıldız
 • %84
 • 4 Yıldız
 • %9
 • 3 Yıldız
 • %3
 • 2 Yıldız
 • %1
 • 1 Yıldız
 • %2

5

Kurs Puanı