header-logo.png Akademi

Kurs Hakkında

HASTA KAYIT KABUL KURSU Kursu Nedir ?

 

genel Bilgi;

 Eğitim Türü Uzaktan Eğitim (Online Eğitim) Toplam 560 Saat

Sertifika Onayı Uluslararası Akrediteli 

Hasta kayıt kabul sertifika programı, hastanelerin sekreterlik pozisyonlarında çalışmak isteyen adaylar için düzenlenmiş bir eğitim programıdır. Hasta kayıt kabul eğitimi sonunda alınacak hasta kayıt kabul  sertifikası ile kamu ve özel sağlık kurumlarında hasta kayıt kabul unvanı ile tıbbi sekreterlik yapabilirsiniz. Hasta kayıt kabul kursu uzaktan eğitim ile yapılan uluslararası onaylı hasta kayıt kabul sertifikası programıdır. 

 

Hasta Kabul İşlemleri Kursu Eğitim Programının Amacı

Hasta kayıt kabul sertifikası, bu alanda çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini – alan bilgisi – diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir meslektir.Hasta Kayıt kabul sekreterleri  ise hastane bünyesinde çalışan, hastaların ödeme konusunda problemlerini çözen, doktor ile hasta arasında bağlantı kuran ve hastanenin imajını olumlu ya da olumsuz etkileyecek kişilerdir. Hasta kayıt kabul sekreterliği sertifika programı bünyesinde verilen eğitimler ile, tıbbi terminolojiden, hasta ile doğru iletişim kurulmasına kadar bir bu alanda çalışacak sekreterin bilmesi gereken bilgiler verilmektedir.

Hasta kayıt kabul sertifikası  ile artan hastane ve özel klinik sayısı ve doktorlar veya profesörler yanlarında çalıştıracağı kişinin en az hastane ya da klinik yönetiminden anlaması, fatura ve ödeme konusunda hata yapmayacak, hastalarla iletişimi güler yüzü ile sağlayabilecek, doktorun söyledi tıbbi terimleri anlayabilecek alanında uzmanlaşmış hasta kayıt kabul sertifikası olan kişilere bu alanlarda iş istihdamı sağlamaktadır.

Meslek Tanımı

Mesleki tanım itibariyle hasta kayıt kabul sekreteri; sağlık kurum ve kuruluşlarında, rapor, hasta işlemleri, evrak, istatistik ve kodlama, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürüten, tıbbi bilgileri toparlayıp tıbbi dokümana dönüştürme bilgi ve becerisine sahip olan sağlık personelidir.

Bu Eğitime Kimler Katılabilir

 

 • Hasta kayıt kabul sertifikasını kimler alabilir?, Eğitime katılmak için ön koşul bulunmamaktadır. Eğitime dileyen herkes katılabilir ve sertifika sahibi olabilir.

 • Tıbbi sekreter olarak çalışan ve alanında uzmanlaşmak isteyen

 • Tıbbi sekreter olmak isteyen

 • Alanını değiştirmek isteyen sekreterler

 • Yeni açılan hastanelerin hasta kayıt kabul personelini kendi bünyesinde yetiştirmek istediği kişiler

 

    Kliniklerde ve ünlü hastanelerde çalışmak isteyen  kişiler için uygundur.

 

İstihdan Alanları

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

 

 •     Hastanelerde (Üniversite veya Araştırma, Devlet, Özel)

 • Sağlık ocağı,

 • Poliklinikler,

 • Tıp merkezler,

 •  Aile hekimleri merkezlerinde,

 • Diş hekimleri muayenelerinde,

 • Tıbbi laboratuarlar vb. yerlerde çalışabilirler.

 

Tıbbi sekreterler istihdam edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunan (doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri) gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuarlardır. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.


Neler Öğreneceksiniz

 • Tıpta Dosyalama

 • İş Hayatında Etkili İletişim

 • Randevu ve Konuk Kabulü

 • Sosyal Hayatta İletişim

 • Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi

 • Diploma Fotokopisi

Üniteler ve Konu Başlıkları


Öğrenci Görüşleri

 • Stars 5
 • %84
 • Stars 4
 • %9
 • Stars 3
 • %3
 • Stars 2
 • %1
 • Stars 1
 • %2

5

Kurs Puanı