header-logo.png Akademi

Kurs Hakkında

ÇOCUK GELİŞİMİ KURSU 258 SAATLİK Kursu Nedir ?

Genel Bilgi;

Eğitim Saati 258 

Sertifika Onayı Milli Eğitim Bakanlığı

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve onaylanan “ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” programının temel ve esas amacı; Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili, yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmektir.

Kimler Katılabilir

258 Saatlik Eğitime Lise Mezunu Olmak, 936 Saatlik Eğitime İse bu alanda çalışmak isteyen ya da kendisini bu alanda geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim Programının Amaçları

 1. 0-6 yaş çocuklarının fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişimlerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,

 2. Sağlık ve temizlik ilkelerine uygun bakımı öğretmek,

 3. Çocuğa yemek listesini düzenleyebilen, yiyeceklerin hazırlanmasına nezaret edebilen, önleyici sağlık tedbirlerini alabilme becerisini kazandırmak,

 4. Çocuk hastalıklarının belirtilerini değerlendirip gerekli önlemleri alabilme becerisini geliştirmek,

 5. Çocuğun gelişimini takip etme ve gelişimle ilgili kayıtları tutabilme becerisini kazandırmak,

 6. Bir günlük anaokulu programını hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,

 7. Bir günlük anaokulu programını yürütebilecek seviyeye getirmek,

 8. Yaş ve gelişim özellikleri ile ilgili materyal ve oyuncak hazırlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak,

 9. Çocuğun yaşına ve ilgi alanına uygun kitap seçebilme ve anlatabilme becerisini kazandırmak,

 10. Aileye 0-6 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak,

 11. Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili, yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmek.

 12. Çalıştığı kurumda özel eğitim gerektiren çocukları tanıma, anlama becerisi kazandırmak ve özel eğitim gerektiren çocuğu olan ailelere rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi 258 ve 936 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler “Milli Eğitim Bakanlığı” onaylı sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe;

 • Kreşler

 • Gündüz Bakım Evleri

 • Sosyal Hizmetlere Bağlı Sevgi Evleri

 • Özel Okullar

 • Anaokullarında Çalışabilirler

Çocuk Bakım Elemanı Kursu Sertifikası

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Çocuk Bakım Elemanı Kursu Sertifikasının Geçerliliği

18 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede 30425 sayı ile yayımlanan kanunun 12. Maddesine göre;5580 sayılı Kanunun 6. Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilir ve iş yeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başka meslek belgesi aranmaz. İbaresi yer almaktadır.


Neler Öğreneceksiniz

 • Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocuklar

 • Çocuklarda Disleksi

 • Çocuklarda Oyun Terapisi

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi

 • Diploma Fotokopisi

Üniteler ve Konu Başlıkları


Öğrenci Görüşleri

 • Stars 5
 • %84
 • Stars 4
 • %9
 • Stars 3
 • %3
 • Stars 2
 • %1
 • Stars 1
 • %2

5

Kurs Puanı