header-logo.png Akademi

Kurs Hakkında

AİLE DANIŞMANLIĞI Kursu Nedir ?

Genel Bilgi

Eğitim Saati 464

Sertifika Onayı Milli Eğitim Bakanlığı

                 Aile danışmanlığı mesleği Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde ülkemize gelmiş meslek dallarından birisidir. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler yönetmelikte belirtilen bölümden lisans ve lisansüstü mezun olması gerekmektedir. Mezuniyetlerinin yanı sıra mesleklerinde hızlı ivme kazanabilmek için meslekleri ile ilgili aile danışmanlığı sertifikalı eğitimine katılmaları gerekir. Bu program kişilere uluslararası ölçütlerde değer katması planlanmıştır.

Alınacak eğitim ile toplumun en küçük parçası olan aile içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri sistemi veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne yönelik gelişim ve değişime dönük özel müdahale tekniklerinin ve stratejilerin öğretildiği, sunmuş oldukları hizmeti bilgi ve becerileri  kapasitlerini geliştirdikleri kapsamlı bilgiler  ile  donatıldıkları eğitim türü diye kısaca özetleyebiliriz.

Aile Danışmanı Eğitim Kursuna Katılma Şartları

 • Tıp

 • Hemşirelik

 • Çocuk Gelişimi

 • Sosyal Hizmetler

 • Sosyoloji

 • Psikoloji

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yukarıda sıralanan bölümlerden lisans mezunu olmak.

 

Aile Danışmanı istihdam Alanları

 • Aile danışmanlığı merkezlerinde aile danışmanı olarak,

 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak aile danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı olarak,

 • Kendi işyerlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Aile Danışmanı Kurs Saati

Eğitim  464 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan kişiler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan öğrenciler tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi verilecektir.

Aile Danışmanı EğitimSınavı

Eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığının tayin etmiş olduğu yerde müfettişler gözetiminde katılım sağlanacaktır. Sınav puanı 100 üzerinden 45  ve üstü'dür.

Aile Danışmanı Sertifikasının Geçerliliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitime katılmış olanlar istihdam edilir.Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz dururumunda kurumumuz aracılığı ile apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

           

 


Neler Öğreneceksiniz

 • Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

 • Gelişim Alanları

 • Kişilik Gelişimi

 • Psikomotor Gelişim

 • Ahlak Gelişimi

 • Ergenlik Dönemi

 • Eşi Tanımada Aşamalar

 • Ülkemizde Eş Seçimi Yaklaşımları

 • Ailenin Özellikleri

 • Ailenin Yaşam Dönemleri

 • Çocukları Yetişkinlerden Ayıran Özellikler

 • Çocuk Psikopatolojisi

 • Çocuklarda Sıklıkla Görülen Bozukluklar

 • Yaşlılık Kavramı ve Gerontoloji

 • Yaşlılıkta Ruh Sağlığı

 • Aile Danışmanlığı Kuramları

 • Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi

 • Diploma Fotokopisi

Üniteler ve Konu Başlıkları


Öğrenci Görüşleri

 • Stars 5
 • %84
 • Stars 4
 • %9
 • Stars 3
 • %3
 • Stars 2
 • %1
 • Stars 1
 • %2

5

Kurs Puanı

review1.png

Emre Can

ueiauieauiea uieau iea uiea uieauiea u uieauiea

  Kurs Özellikleri

 • Ünite 0
 • Ders 0
 • Süre 0 Dakika
 • Seviye Lisans ve Üstü